Dowozy

Możliwy jest dowóz cateringu do klienta, jednak należy o tym fakcie zgłosić wcześniej obsłudze.

Wszystkie szczegóły pod numerem telefonu 505-080-576.